Huidige situatie

Voor de sector Zorg en Welzijn is het momenteel een probleem om voldoende mensen te interesseren voor een loopbaan. Eén van de redenen is het (onterecht) slechte imago van de sector, met name onder jongeren en werknemers uit andere sectoren. Daaraan draagt de vaak eenzijdige publiciteit bij. De sector komt immers pas groot in het nieuws als er sprake is van misstanden of gemaakte fouten. Hierdoor ontstaat bij het publiek het gevoel dat het werk slecht wordt betaald, er te hard moet worden gewerkt en dat er weinig ruimte is voor eigen ontwikkeling en initiatieven. *)

Om voldoende personeel te kunnen werven, is het dus nodig te werken aan de verbetering van de beeldvorming over de sector.

Nieuwe ontwikkelingen

De sector Zorg en Welzijn maakt juist nu een enorme ontwikkeling door, waarbij allereerst gekeken wordt naar de capaciteiten van medewerkers en naar hoe zij zo efficiënt mogelijk zijn in te zetten. Hierdoor ontstaan er, zowel voor vrouwen als mannen en in verschillende functies, meer en betere carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden. Om beeldvorming en imago te verbeteren, moeten deze zaken bekend worden opdat toekomstige werknemers (zowel studerenden als werknemers uit andere sectoren) juist en volledig geïnformeerd worden. Werkgevers uit de sector hebben al creatieve pogingen gewaagd om hierin verandering aan te brengen met individuele, regionale campagnes. Helaas heeft dit niet geleid tot imagoverbetering. De sleutel is gezamenlijkheid. Met name het gezamenlijk werken aan een goede beeldvorming en een juist imago spreekt veel werkgevers aan. Zo is in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord de eerste stap gezet met het digitale ZorgenWelzijnplein. Echter, om daadwerkelijk te werken aan het imago van de sector, moet er op verschillende vlakken aan gewerkt worden. Daarom is het nu tijd voor een tweede stap, namelijk: off-line! Dus niet digitaal, maar persoonlijk contact met geïnteresseerden. Want juist in een sector waar interactie met mensen de spil vormt, mag dit niet ontbreken. Bovendien is het persoonlijk beleven en ervaren onmisbaar bij het geven van een juist beeld van de leermogelijkheden en het werken in de sector Zorg en Welzijn. Dit willen wij bereiken met een innovatief concept: de vraaggerichte beurs.

Het kan ook anders ... >>

*) Bron: Rapport Arbeidsmarktadvies - Zorg Innovatieplatform (ZIP) .