Opzet vraaggerichte beurs

Het doel van de beurs is in contact te komen met de bezoekers, hen te leren kennen, hen te boeien, hen te laten ervaren en beleven wat het werken en leren binnen de sector Zorg en Welzijn inhoudt en hen ervan te overtuigen dat het werken in deze sector allesbehalve onaantrekkelijk of "soft" is!

Wij willen dit realiseren door deze boodschap in 'hun eigen taal' te brengen. Luisteren naar wat zij hierover te zeggen hebben, waar zij behoefte aan hebben, wat hun verwachtingen van een beurs zijn. Daarom ontwikkelt en organiseert I&O Power deze beurs in samenwerking met studenten vanuit verschillende opleidingsrichtingen. Immers, wie weet beter waar de doelgroep behoefte aan heeft dan de doelgroep zelf!

Daarbij zijn wij er van overtuigd dat juist bij studenten de inspiratie, motivatie en ambitie aanwezig is, die nodig zijn om deze grote klus al lerende te kunnen klaren. Binnen dit project zullen zij activiteiten uitvoeren die volledig aansluiten op hun studierichting. Het doel is enerzijds dat studenten daadwerkelijk een product gaan opleveren of resultaten behalen die bijdragen aan de realisatie van de beurs en anderzijds dat studenten in de praktijk kunnen leren. Op deze wijze biedt I&O Power hen de ruimte voor ontplooiing en de gelegenheid om werkervaring op te doen en om af te studeren. Daarnaast biedt dit project hen een perfecte gelegenheid om hun kwaliteiten en talenten te presenteren aan werkgevers.

Wie zien wij op de beurs ... >>