Een nieuwe aanpak

Een banen- en carrièrebeurs lijkt het middel bij uitstek om in contact te komen met jongeren en overige geïnteresseerden, maar de traditionele beurzen leveren niet het gewenste resultaat. De kosten wegen onvoldoende op tegen het lage rendement. Een mogelijke reden: de exposanten bepalen wat zij willen laten zien, dus: wat volgens hen de bezoeker interesseert.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat een beurs pas succesvol is, als deze gericht is op de behoeften en verwachtingen van de bezoekers, zullen wij begin 2011 voor de eerste keer vanuit een geheel ander uitgangspunt een regionale beurs organiseren, bedoeld voor leerlingen, studenten, werkzoekenden en beroepskrachten die een carrière in de sector Zorg en Welzijn beogen.

Vraaggerichte benadering

Het nieuwe concept is: de vraaggerichte benadering. In tegenstelling tot de traditionele beurzen, zullen hier de bezoekers de hoofdrol spelen. Alles draait om hen: alle activiteiten en stands zijn erop gericht om hen echt te leren kennen en hen kennis te laten maken met de werkgevers op de manier die hen aanspreekt.

Deze benadering is overigens niets nieuws in onze maatschappij. Al geruime tijd staan in handel en dienstverlening vragen centraal als: “Wat wil de klant?” en “Waar heeft hij behoefte aan?” Daar wordt al de vraaggerichte benadering toegepast. In onze optiek is deze benadering nog niet voldoende doorgedrongen bij de banen- en carrièrebeurzen:

·         Wat wil de bezoeker?
·         Met welk doel gaat de bezoeker naar de beurs?
·         Wat zijn zijn/haar verwachtingen? Worden deze ook waargemaakt?

Dit zijn enkele van de vragen, waarop de antwoorden van essentieel belang zijn om van een beurs een succes te maken.

Onze eerste missie was om de antwoorden te krijgen door onderzoek onder de doelgroepen. Met de inmiddels verkregen antwoorden maken wij een start met de opzet van de beurs waarop de bezoeker centraal staat. En waarop de exposanten hun presentatie baseren op de vraag en behoefte van de bezoeker. Het rendement zal hierdoor veel hoger liggen.

Hoe gaan wij dat doen ... >>